Bitola Yamato Vf-2500 6.4Mm 1/4 /4

Ref.: Y3209108

Bitola Yamato Vf-2500 6.4Mm 1/4 /4