Agulha P/Bordar Ponta Curta 134K,797Kh 90/14

Ref.: 1910MR3

Agulha P/Bordar Ponta Curta 134K,797Kh 90/14